Ondersteuningsteam

Binnen het stafkantoor van Comprix is tevens het ondersteuningsteam De Stipe gevestigd. De Stipe werkt voor zowel de scholen van Stichting Comprix als ook voor de scholen van VCSO. De medewerkers van De Stipe die in dienst zijn van Stichting Comprix worden aangestuurd door de directeur onderwijs.

De Stipe heeft een ondersteunende en verbindende rol bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen op de (speciale) basisscholen in Zuidoost Friesland.

De ondersteuning van de Stipe is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. Psychologische basisbehoeften zijn de basis voor de ontwikkeling
  2. Goede onderwijs voor alle leerlingen
  3. Handelingsgericht werken als leidraad.

Zie ook de website van De Stipe

Het ondersteuningsteam is gehuisvest in Wolvega aan het Pastorieplein nummer 12.