Identiteit

Stichting Comprix is een stichting voor openbaar basisonderwijs en daarmee onderschrijven wij de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. 

Deze kernwaarden komen voort uit de wettelijke en maatschappelijke opdracht van het openbaar onderwijs: ’Het openbaar onderwijs is van en voor de gehele samenleving en heeft een actief-pluriforme opdracht’. Deze uitgangspunten gelden ook voor onze formele en informele samenwerkingsscholen.

Wij realiseren ons dat het benoemen van kernwaarden een organisatie niet per se onderscheidend maakt van anderen. Wij willen ons onderscheiden door het daadwerkelijk toepassen en uitdragen van onze kernwaarden, in- en extern en binnen alle onderdelen van onze organisatie.