Visie

Onze visie beschrijft het toekomstbeeld van onze stichting en geeft antwoord op de vragen: Wat willen we zijn? Wat willen we bieden? en Wat willen wij bereiken?

Stichting Comprix…

  • biedt kans- en identiteitsrijk onderwijs waarmee kinderen worden voorbereid op een actieve deelname aan de samenleving.
  • staat voor kwalitatief goed onderwijs en heeft de ambitie om het onderwijs nog beter te maken.
  • is een hechte gemeenschap, waarin op basis van samenwerking en solidariteit wordt gestreefd naar het realiseren van onze gezamenlijke ambitie; zo goed mogelijk onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen.
  • staat voor goed werkgeverschap en het bieden van ruimte voor eigenaarschap. Hiermee zetten wij medewerkers in hun kracht, met als doel werkplezier en goed onderwijs.