AVG

Bij Comprix gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Als onderwijsorganisatie moeten wij gegevens vastleggen over en van onze leerlingen en als werkgever moeten wij gegevens vastleggen over en van onze medewerkers. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en voor Comprix als werkgever. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Privacyreglementen

In het privacyreglement van Comprix is beschreven hoe wij omgaan met onze leerling-gegevens, onze personeelsgegevens én wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers. Daarnaast kent Comprix een social media protocol. U kunt op deze pagina de reglementen downloaden.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de privacy-officer van Comprix, privacy@comprix.nl

  • Informatiebeveiliging en privacy beleid
  • Gedragscode ICT leerlingen
  • Privacyreglement medewerkers
  • Social media reglement
  • Protocol informatieverschaffing ouders