Kernwaarden

De kernwaarden beschrijven welke kwaliteiten en drijfveren wij willen inzetten om onze missie, visie en doelen te realiseren en zijn hiermee leidend voor ons denken en handelen. De kernwaarden van Stichting Comprix zijn:

Professionaliteit
Professionaliteit betekent deskundig, transparant en betrouwbaar zijn, dit kenmerkt ons denken en handelen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Ambitie
Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering en hebben hoge verwachtingen van onszelf en van onze leerlingen.

Samenwerking
Wij zoeken zowel in- als extern de oprechte samenwerking om het beste te bereiken voor onze leerlingen.

Diversiteit en inclusiviteit
Binnen Comprix is iedereen gelijk en mag iedereen zichzelf zijn. Dit brengen wij in de praktijk en dragen wij actief uit.

Eigenaarschap
Wij bieden ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes te maken, zowel voor leerlingen als voor medewerkers.