Opleiden in de school

Binnen Stichting Comprix vinden wij het belangrijk dat er goede begeleiding is voor leraren in opleiding en startende leerkrachten. Dit gebeurt op de scholen en daarnaast beschikt Stichting Comprix over een formeel opleidingsteam. Het team bestaat uit een onderwijskundige en een directeur. Beide zijn geregistreerd bij Velon als lerarenopleider. Het opleidingsteam is betrokken bij de organisatie en begeleiding van zowel studenten als startende leerkrachten. Dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn van student tot vakbekwame leerkracht.

Studenten
Het opleidingsteam regelt de stageplaatsing voor pabo studenten. Vervolgens is het team ook (direct of op de achtergrond) betrokken bij de begeleiding van de student. Er zijn verschillende vormen van begeleiding: onder andere coaching, intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten. Met de begeleiding willen we studenten een fijne stageperiode bieden en op een mooie manier kennis laten maken met Stichting Comprix.

Startende leerkrachten
Voor de startende leerkrachten is een speciaal inwerkprogramma ontworpen. Een groot deel hiervan wordt uitgevoerd op de school. Stap voor stap wordt een startende leerkracht ingewerkt. Als starter krijg je bij Stichting Comprix het eerste jaar 1 dagdeel per week extra de tijd voor overleg met je directeur of IB-er, een klassenconsultatie bij een collega, scholing, extra tijd voor voorbereiding, analyses, etc. Dit dagdeel krijg je volledig doorbetaald en is bedoeld om jou de beste start van je loopbaan te geven.    

Naast de begeleiding op school begeleidt het opleidingsteam de starters middels coaching en door het verzorgen van intervisie- en themabijeenkomsten. Al met al een programma dat door de startende leerkracht positief wordt ervaren!