GMR

Stichting Comprix kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden, in de verhouding dat de helft van de leden van de raad bestaat uit ouders en dat de andere helft bestaat uit personeel. Via de GMR kunnen ouders en personeel officieel invloed hebben op ontwikkelingen die de meerderheid van de scholen aangaan. Het college van bestuur voert overleg met de GMR. Het college van bestuur draagt zorg dat de GMR zo goed en volledig mogelijk wordt geïnformeerd. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Denk daarbij aan instemming op het gebied van onderwijskundige doelstellingen, maar ook beleid dat gaat over welzijn, gezondheid en veiligheid. Ze geeft advies op hoofdlijnen ten aanzien van financieel beleid en de verdeling en besteding van middelen.

U kunt de GMR bereiken via:
Postbus 119,
8470 AC Wolvega
E-mail: gmr@comprix.nl

Vergaderschema 2023 - 2024

Datum en Tijd Locatie
2 oktober 2023, 19:30 uur Stafbureau
7 november 2023, 19:30 uur Stafbureau
31 januari 2024, 19:30 uur Stafbureau
11 april 2024, 19:30 uur Stafbureau
18 juni 2024, 19:30 uur Stafbureau
   

Themabijeenkomst maart 2024