Bestuur en Raad van Toezicht

De stichting wordt bestuurd door het college van bestuur. De voorzitter van het college van bestuur is de heer Edwin de Weers. Sinds juni 2022 kent Stichting Comprix een éénhoofdig bestuur.

Het college van bestuur vormt samen met de directeur bedrijfsvoering en directeur onderwijs het Management Team (MT). Het MT vergadert wekelijks. Het MT is het bovenschools overleg en besluit voorbereidend orgaan van Stichting Comprix.

Het bestuur en het intern toezicht op het bestuur is gescheiden. De raad van toezicht houdt (intern) toezicht op het college van bestuur. De raad van toezicht kent een onderwijscommissie en een audit commissie.

De raad van toezicht heeft op dit moment zes leden:

De heer M.C.J. Visser, voorzitter,
Mevrouw drs. N. Nooter,
De heer mr. A. Sietzema,
De heer M. Molema
Mevrouw H.van Bruggen,
De heer E. van der Molen.