Missie

De missie beschrijft het bestaansrecht van Stichting Comprix.

Het verzorgen van toekomstbestendig onderwijs van hoge kwaliteit voor zoveel mogelijk kinderen in de landelijke regio Zuidoost Fryslân. Stichting Comprix biedt hiervoor algemeen toegankelijk, passend en thuisnabij onderwijs.

In onze missie komt tot uiting dat wij streven naar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle kinderen binnen onze regio. Wij denken hierbij in mogelijkheden, maar zijn ook realistisch en weten dat niet alles overal mogelijk is. Leidend is de optimale ontwikkeling van het kind binnen de aanwezige mogelijkheden.

Missiestatement

Aansluitend bij onze missie luidt ons missiestatement als volgt:

Samen voor goed onderwijs in en voor de wereld van morgen.

Hiermee willen wij aangeven dat wij bij het inrichten van goed onderwijs nadrukkelijk de samenwerking opzoeken, zowel intern als extern. Ons onderwijs is toekomstgericht. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een actieve deelname aan de samenleving van morgen en tegelijkertijd willen wij via ons onderwijs en onze leerlingen een positieve bijdrage leveren aan de wereld en de samenleving van morgen.

Slogan

De kracht achter primair onderwijs

Onderwijs vindt plaats op de scholen en in de klassen, daar wordt invulling gegeven aan onze missie. Met  onze slogan willen wij aangeven dat Stichting Comprix ten dienste staat van de scholen en daarmee ‘achter’ de  scholen staat om hen te ondersteunen bij het verzorgen van goed onderwijs. Dit doen wij door de inzet van  de expertise binnen het stafbureau en het benutten van de onderlinge samenwerking en solidariteit tussen  de scholen. Stichting Comprix staat voor kwaliteit en samen verzorgen we goed onderwijs voor onze leerlingen.