Onderwijs

  • Onderwijsvisie Comprix

Het onderwijs van alle scholen van Comprix staat onder basistoezicht van de Onderwijsinspectie. Dit houdt in dat je er als leerling en ouder vanuit mag gaan dat het onderwijs op de locaties van goede kwaliteit is. Op www.onderwijsinspectie.nl vind je meer informatie over de kwaliteit van het onderwijs van de scholen en hoe de Onderwijsinspectie dit beoordeelt.

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder bestuur in Nederland. In 2023 is bij Comprix onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs. Hieronder is het inspectierapport naar aanleiding van voorgenoemde onderzoek opgenomen.

  • Inspectierapport bestuur 2023