Begeleiding starters

Startende leerkrachten
Voor de startende leerkrachten is een speciaal inwerkprogramma ontworpen. Een groot deel hiervan wordt uitgevoerd op de school. Stap voor stap wordt een startende leerkracht ingewerkt. Als starter krijg je bij Stichting Comprix het eerste jaar 1 dagdeel per week extra de tijd voor overleg met je directeur of IB-er, een klassenconsultatie bij een collega, scholing, extra tijd voor voorbereiding, analyses, etc. Dit dagdeel krijg je volledig doorbetaald en is bedoeld om jou de beste start van je loopbaan te geven.    

Naast de begeleiding op school begeleidt het opleidingsteam de starters middels coaching en door het verzorgen van intervisie- en themabijeenkomsten. Al met al een programma dat door de startende leerkracht positief wordt ervaren!