KC De Finne

Postadres:
Postbus 59
9244 ZW Beetsterzwaag

Bezoekadres:
Fockema Andreaelaan 94
9244 BB Beetsterzwaag
telefoon: 0512 382290

internet: www.kcdefinne.nl
e-mail: directie.kcdefinne@comprix.nl

Directeur: Mw. I. v/d Vlugt
 

 

Terug naar overzicht