Welkom op de website van Stichting Comprix!

Stichting Comprix vormt het bevoegd gezag van 35 basisscholen in het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Opsterland, Oost- en Weststellingwerf. Binnen deze scholen onderscheiden we twee scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), zes samenwerkings- of identiteitsrijke basisscholen en één academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen.

Kom kennismaken

Ben jij op zoek naar een leuke basisschool? Neem dan contact op met één van onze scholen en kom kennismaken.

Onze scholen

Vacatures

Wij hebben regelmatig vacatures, volg de link voor een actueel overzicht.
Lees verder

Missie

De missie beschrijft het bestaansrecht van Stichting Comprix. Lees verder

Visie

Onze visie beschrijft het toekomstbeeld van onze stichting en geeft antwoord op de vragen: Wat willen we zijn? Wat willen we bieden? en Wat willen wij bereiken? Lees verder

Kernwaarden

De kernwaarden beschrijven welke kwaliteiten en drijfveren wij willen inzetten om onze missie, visie en doelen te realiseren en zijn hiermee leidend voor ons denken en handelen. Lees verder

Identiteit

Stichting Comprix is een stichting voor openbaar basisonderwijs en daarmee onderschrijven wij de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Lees verder

Waar kan je ons vinden

De scholen van Stichting Comprix kun je vinden in de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Lees verder