Raad van Toezicht

Vanaf 1 januari 2017 wordt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Opsterland, Oost – en Weststellingwerf bestuurd door de stichting Comprix. Het bestuur en het intern toezicht op het bestuur is gescheiden. Dit betekent dat Stichting Comprix vanaf die datum een Raad van Toezicht heeft en daarnaast een College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt (intern) toezicht op het College van Bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht:

Mevrouw drs. J.E.M.B. Janssen, voorzitter,
De heer D.J.H. Buma, vice voorzitter,
Mevrouw drs. N. Nooter,
De heer mr. A. Sietzema,
De heer M.C.J. Visser,
De heer M. Molema.