Stichting Comprix

Over Comprix

Stichting Comprix is het bevoegd gezag voor het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. Lees verder

Raad van Toezicht

Vanaf 1 januari 2017 wordt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Opsterland, Oost – en Weststellingwerf bestuurd door de stichting Comprix. Lees verder

College van bestuur

De ontwikkeling en de bewaking van de grote lijnen, alsmede de dagelijkse bedrijfsvoering, is in handen van het College van Bestuur van Stichting Comprix. Lees verder

GMR

Iedere Comprix-school kent een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Lees verder

Stafbureau

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het stafbureau. Lees verder

Opleidingsteam

Lees verder

Documenten

Lees verder