Over Comprix

Stichting Comprix is het bevoegd gezag voor het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. Bij ons werken bevlogen mensen die  samenwerken en oog hebben voor talenten om een excellente kwaliteit te garanderen.
Er zijn twee locaties voor speciaal basisonderwijs en één academische leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen. De leerlingondersteuning van de scholen van Stichting Comprix wordt verzorgd door De Stipe.
Het stafbureau en het bestuur is gevestigd in Wolvega.

Downloaden