Stichting Comprix

Over ons

Stichting Comprix is het bevoegd gezag voor het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. Bij Stichting Comprix werken bevlogen mensen die  samenwerken en oog hebben voor talenten om een excellente kwaliteit te garanderen.
Zo kennen we twee expertise centra voor Passend Onderwijs, hebben we twee locaties voor speciaal basisonderwijs en twee academische leerpunten voor hoogbegaafde leerlingen.
Het stafbureau en het bestuur zetelt in Wolvega.

Jaarrekening 2018, Stichting Comprix