College van Bestuur

De ontwikkeling en de bewaking van de grote lijnen, alsmede de dagelijkse bedrijfsvoering, is in handen van het College van Bestuur van Stichting Comprix.

Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats tussen het College van Bestuur en de scholen, onder andere via het directieoverleg, tijdens schoolbezoeken en tijdens het jaarlijkse formele gesprek met de schooldirecteur.

Het College van bestuur wordt gevormd door de heer E. de Weers, voorzitter College van Bestuur.