ODS De Trime

Postadres:
Postbus 59
9244 ZW Beetsterzwaag

Bezoekadres:
De Wissel 2
9244 EW Beetsterzwaag
telefoon: 0512 381714

internet: www.trime.nl
e-mail: info@trime.nl

Directeur: Mw. I. v/d Vlugt