Personeel

Verlof

Via dit formulier kunnen de meest voorkomende verlofvormen, zoals beschreven in de CAO PO, aangevraagd worden. Dit formulier is digitaal in te vullen. Bij de aanvraag van ouderschapsverlof en duurzame inzetbaarheid graag eerst contact met Akke Zijlstra via verlof@comprix.nl over de tegoeden en/ of mogelijkheden.

Vragen over het verlofformulier, procedures rondom verlof of verlofregelingen mogen ook gesteld worden via het bovenstaande e-mailadres.  

Bespreek het formulier met je leidinggevende en onderteken bij akkoord beide het formulier. Let goed op dat alle velden zijn ingevuld voordat het formulier wordt gemaild naar verlof@comprix.nl.

Aanvraagformulier verlof