Personeel

Woon- werkverkeer

Voor de gemaakte kosten woon- werkverkeer die niet via het salaris zijn uitbetaald (bijvoorbeeld voor invalwerk) kan het formulier woon- werkverkeer worden gebruikt. Hiervoor dient u de enkele reis volgens de anwb-routeplanner (op basis van snelste reis) in te vullen. De salarisadministratie van Stichting Comprix berekent de bijbehorende vergoeding zoals voorgeschreven in de cao.

Reiskosten 2019 woon-werkverkeer

Wijzigingsformulier structurele tegemoetkoming woon- werkverkeer

Medewerkers in vaste dienst of met een tijdelijke aanstelling (bv. zwangerschaps/ouderschapsverlof of jaarcontract) kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming reiskosten woon- werkverkeer wanneer de reisafstand tussen woon- en werklocatie groter is dan 7 km enkele reis*. De tegemoetkoming wordt maandelijks via uw salaris uitgekeerd. U kunt de tegemoetkoming woon-werkverkeer aanvragen door onderstaand formulier digitaal in te vullen.

Ook indien er een wijziging optreedt in uw woon- of werklocatie, dan kunt u dit via dit formulier doorgeven.

Structurele tegemoetkoming woon-werkverkeer