Personeel

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten die reiskosten maken voor het bijwonen van vergaderingen van de medezeggenschapsraad, dan wel voor het bijwonen van bijvoorbeeld de MR cursus, moeten deze reiskosten declareren bij de directeur van de school.

Kilometervergoeding: € 0,19 onbelast.