Personeel

Inleiding

Hierboven staan de reiskostenformulieren voor het jaar 2018. Al deze formulieren zijn digitaal in te vullen. Let goed op dat alle velden zijn ingevuld voordat het formulier wordt opgestuurd / ingeleverd op het stafbureau. Declaraties van 2018 moeten uiterlijk 11 januari 2019 op het stafbureau zijn ingeleverd. Na deze datum worden declaraties van 2018 niet meer vergoed.

Bij de kilometerdeclaraties met betrekking tot nascholing wordt alleen de goedkoopste manier van reizen vergoed. Wanneer u bijvoorbeeld naar de NOT in Utrecht gaat worden alleen de kosten voor het openbaar vervoer vergoed. Hiervan mag worden afgeweken als u b.v. met z'n vieren in de auto naar Utrecht gaat, dan mogen de auto-kilometers worden gedeclareerd.

Mocht u twijfelen over een declaratie dan kunt u contact opnemen met de directeur van uw school.