Personeel

Januari

Nascholing

Datum Tijd Activiteit Locatie
22 14:45 uur Begrijpend luisteren groep 1-3 obs De Tjongeling, Oldeberkoop
23 16:00 uur Mentorencursus basis Stenden, Groningen
24 14:30 uur Bijeenkomst onderwijsassistenten volgt
29 19:00 uur Wetenschap en Techniek basis* obs Dorpsschool, Wolvega
31 vervalt Office 365, groep A Stafbureau

groep 2016-2017