Personeel

Februari

Nascholing

Datum Tijd Activiteit Locatie
1 9:00 uur Beeldcoaching basis Stafbureau
1 15:00 uur BLP obs De Tjongeling, Oldeberkoop
14 14:30 uur Signaleren slimme kleuters, groep A obs De Tjongeling, Oldeberkoop
21 14:30 uur Signaleren slimme kleuters, groep B obs Vensterschool, Noordwolde
22 vervalt Office 365, groep B Stafbureau