Personeel

CAO primair onderwijs

Hieronder vindt u de CAO PO 2018-2019. Deze CAO is geldig tot het moment dat een nieuwe CAO van toepassing is.

Mocht u vragen hebben betreffende de CAO dan kunt u contact opnemen met het stafbureau.

Verlengde CAO PO 2018-2019