Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Klik voor meer informatie over Stichting Leergeld op deze link.

Stichting Leergeld heeft samen met het sport- en het cultuurfonds de website Kindpakket in het leven geroepen. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Klik op deze link voor meer informatie.