GMR

Reiskosten inzake GMR

Ouders en leerkrachten die reiskosten maken voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, dan wel voor het bijwonen van een andere GMR activiteit, kunnen deze reiskosten declareren bij het stafbureau.

Kilometervergoeding: € 0,19 onbelast.

Reiskosten 2020 GMR

Inhoudsopgave