Leden

De GMR van Stichting Comprix bestaat uit de volgende leden:         

Functie Naam Geleding
Voorzitter Mevrouw A. Pas Ouder
Secretariaat Mevrouw A. Bos Personeel
    Ouder
  Mevrouw S. Edema Ouder
  De heer R. de Groot Ouder
  De heer T. van Groen Ouder
  Mevrouw A. Haanstra Ouder
  De heer J. Woudstra Personeel
  Mevrouw R. Dijkstra - Gorter Personeel
  vacature Personeel
  vacature Personeel
  vacature Personeel

Voor schooljaar 2023-2024 heeft de GMR ruimte voor nieuwe personeelsleden. Interesse? Neem contact op via gmr@comprix.nl