GMR

Leden

De GMR van Stichting Comprix bestaat uit de volgende leden:         

Functie Naam Geleding
Voorzitter Annemiek Pas Ouder
Secretariaat Ageeth Bos Personeel
  Jitske Benedictus Ouder
  Susanne Edema Ouder
  René de Groot Ouder
  Thierry van Groen Ouder
  Annette Haanstra Ouder
  Jacob Woudstra Personeel
  vacature Personeel
  vacature Personeel
  vacature Personeel
  vacature Personeel

Voor schooljaar 2022-2023 heeft de GMR ruimte voor 4 nieuwe personeelsleden. Interesse? Neem contact op via gmr@comprix.nl

Inhoudsopgave