Stichting Comprix

Stafbureau

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het stafbureau

Mevrouw Bianka van den Berg; management assistent
Mevrouw Marjan de Boer; beleidsmedewerker huisvesting
De heer Sjoerd Bonnema; senior beleidsmedewerker onderwijs
De heer Marten Busstra; coördinator gebouwenbeheer
Mevrouw Marscha Eppenga; senior consulent personeel
De heer Wolter Heite; medewerker financiën
De heer Sijbe de Jong; senior consulent personeel en ict
Mevrouw Joke Nicolai; beleidsmedewerker financiën
Mevrouw Akke Zijlstra; medewerker personeel- en salarisadministratie
De heer Meeuwes Veenstra; medewerker huisvesting en financiën