Personeel

Dienstreizen

Voor het declareren van dienstreiskilometers kunt u onderstaand formulier gebruiken. De ervaring leert dat er een grote verscheidenheid is in wat wel en wat niet gedeclareerd wordt. De directeur is in eerste instantie de persoon die kan inschatten of de declaratie past binnen het begrip dienstreizen en die vervolgens voor akkoord tekent. De kilometers voor de nascholing kunt u ook op dit formulier kwijt. De volgende activiteiten zullen bijvoorbeeld niet (meer) via het stafbureau vergoed worden: schoolschaatsen, schoolreisje, inrichten lokaal en koffieochtend.

Kilometervergoeding: € 0,19 onbelast en € 0,09 belast.

Reiskosten 2017 dienstreizen